Jak zrobić aby na stronie głównej naszego forum widniało ile botów przegląda aktualnie forum. Modyfikacja do wersji IP.Board 2.1.x

Modyfikacja pokazuje na liście aktywnych użytkowników ile botów przegląda forum

Widok botów na stronie głównej

 1. Otwórz: ACP -> look & Feel -> {Twój Skin} -> Edit Template HTML -> Board Index -> ActiveUsers i zamień całą zawartość na:
  [code lang=”html”]
  {$active[TOTAL]} {ipb.lang[‚active_users’]}<strong>{$active[GUESTS]}</strong> {ipb.lang[‚guests’]}, <strong>{$active[MEMBERS]}</strong> {ipb.lang[‚public_members’]} <strong>{$active[ANON]}</strong> {ipb.lang[‚anon_members’]}, <strong>$active[BOTS]</strong> {ipb.lang[‚search_bots’]}
  <div class="thin">{$active[NAMES]}</div>
  {$active[‚links’]}[/code]

  Zapisz zmiany

 2. Otwórz: /cache/lang_cache/x/lang_boards.php, gdzie x to twój katalog z językiem.

  Znajdź:
  [php]public_members => "użytkownicy",[/php]
  lub
  [php]$lang[‚public_members’] = "użytkownicy";[/php]

  dodaj pod tą linijką odpowiednio dla pierwszej wersji:

  [php]search_bots => "botów wyszukiwarek",[/php]

  lub
  [php]$lang[‚search_bots’] = "botów wyszukiwarek";[/php]

  Zapisz i Zamknij

 3. Otwórz: /sources/lib/func_boardstats.php i znajdź:
  [php]$active = array( ‚TOTAL’ => 0 ,
  ‚NAMES’ => "",
  ‚GUESTS’ => 0 ,
  ‚MEMBERS’ => 0 ,
  ‚ANON’ => 0 ,[/php]

  zamień ten fragment na:

  [php]$active = array( ‚TOTAL’ => 0 ,
  ‚NAMES’ => "",
  ‚GUESTS’ => 0 ,
  ‚MEMBERS’ => 0 ,
  ‚ANON’ => 0 ,
  ‚BOTS’ => 0 , [/php]

  następnie znajdź:

  [php]if ( $this->ipsclass->vars[‚spider_anon’] )
  {
  if ( $this->ipsclass->member[‚mgroup’] == $this->ipsclass->vars[‚admin_group’] )
  {
  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}*{$this->sep_char} ";
  }
  }
  else
  {
  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}{$this->sep_char} ";
  }[/php]

  i zamień na:

  [php]if ( $this->ipsclass->vars[‚spider_anon’] )
  {
  if ( $this->ipsclass->member[‚mgroup’] == $this->ipsclass->vars[‚admin_group’] )
  {
  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}*{$this->sep_char} ";
  $active[‚BOTS’]++;
  }
  }
  else
  {
  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}{$this->sep_char} ";
  $active[‚BOTS’]++;
  }[/php]

  teraz znajdź:

  [php]$active[‚TOTAL’] = $active[‚MEMBERS’] + $active[‚GUESTS’] + $active[‚ANON’];[/php]

  i zamień na:

  [php]$active[‚TOTAL’] = $active[‚MEMBERS’] + $active[‚GUESTS’] + $active[‚ANON’] + $active[‚BOTS’];[/php]

  Zapisz i zamknij plik

Write A Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.