Jak zrobić aby na stronie głównej naszego forum widniało ile botów przegląda aktualnie forum. Modyfikacja do wersji IP.Board 2.2.x i IP.Board 2.3.x 

Modyfikacja pokazuje na liście aktywnych użytkowników ile botów przegląda forum

Widok botów na stronie głównej

 1. Otwórz: ACP -> look & Feel -> {Twój Skin} -> Edit Template HTML -> Board Index -> ActiveUsers i zamień całą zawartość na:
  [code lang=”html”]
  <tr>
  <td class="formsubtitle" colspan="2">{$active[TOTAL]} {$this->ipsclass->lang[‚active_users’]}</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="row1" width="1%"><{F_ACTIVE}></td>
  <td class="row2">
  <b>{$active[GUESTS]}</b> {$this->ipsclass->lang[‚guests’]}, <b>{$active[MEMBERS]}</b> {$this->ipsclass->lang[‚public_members’]} <b>{$active[ANON]}</b> {$this->ipsclass->lang[‚anon_members’]}, <b>$active[BOTS]</b> {$this->ipsclass->lang[‚search_bots’]}
  <div class="thin">{$active[NAMES]}</div>
  {$active[‚links’]}
  </td>
  </tr>
  <!–IBF.WHOSCHATTING–> [/code]

  Zapisz zmiany

 2. Otwórz: /cache/lang_cache/x/lang_boards.php, gdzie x to twój katalog z językiem.

  Znajdź:

  [php]’public_members’ => "użytkownicy",[/php]

  lub
  [php]$lang[‚public_members’] = "użytkownicy";[/php]

  dodaj pod tą linijką odpowiednio dla pierwszej wersji:

  [php]’search_bots’ => "botów wyszukiwarek",[/php]

  lub
  [php]$lang[‚search_bots’] = "botów wyszukiwarek"; [/php]

  Zapisz i Zamknij

 3. Otwórz: /sources/lib/func_boardstats.php i znajdź:

  [php]$active = array( ‚TOTAL’ => 0 ,
  ‚NAMES’ => "",
  ‚GUESTS’ => 0 ,
  ‚MEMBERS’ => 0 ,
  ‚ANON’ => 0 , [/php]

  zamień ten fragment na:

  [php]$active = array( ‚TOTAL’ => 0 ,
  ‚NAMES’ => "",
  ‚GUESTS’ => 0 ,
  ‚MEMBERS’ => 0 ,
  ‚ANON’ => 0 ,
  ‚BOTS’ => 0 , [/php]

  następnie znajdź:

  [php]if ( $this->ipsclass->vars[‚spider_anon’] )
  {

  if ( $this->ipsclass->member[‚mgroup’] == $this->ipsclass->vars[‚admin_group’] )
  {

  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}*{$this->sep_char} ";

  }
  }
  else
  {

  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}{$this->sep_char} ";

  }[/php]

  i zamień na:

  [php]if ( $this->ipsclass->vars[‚spider_anon’] )
  {
  if ( $this->ipsclass->member[‚mgroup’] == $this->ipsclass->vars[‚admin_group’] )
  {
  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}*{$this->sep_char} ";
  $active[‚BOTS’]++;
  }
  }
  else
  {
  $active[‚NAMES’] .= "{$result[‚member_name’]}{$this->sep_char} ";
  $active[‚BOTS’]++;
  }[/php]

  teraz znajdź:

  [php]$active[‚TOTAL’] = $active[‚MEMBERS’] + $active[‚GUESTS’] + $active[‚ANON’];[/php]

  i zamień na:

  [php]$active[‚TOTAL’] = $active[‚MEMBERS’] + $active[‚GUESTS’] + $active[‚ANON’] + $active[‚BOTS’];[/php]

  Zapisz i zamknij plik

Write A Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.