Input your search keywords and press Enter.

Domyślna aplikacja w IP.Board

Na wstępie może napiszę czym tak naprawdę jest domyślna aplikacja w IP.Board. Otóż jest to nic innego jak domyślnie wyświetlana zawartość podczas wchodzenia na „czysty” adres forum. Czystym adresem jest np. https://www.ipsbeyond.pl – dla takiego adresu domyślnie jest używana aplikacja forum. Aby zmienić tą aplikację na dowolnie inną wystarczy wykonać kilka bardzo prostych czynności.

A mianowicie logujemy się na FTP i przechodzimy do katalogu głównego forum. Następnie edytujemy plik initdata.php i szukamy w nim takiego wpisu:

define( 'IPS_DEFAULT_PUBLIC_APP', 'forums' );

Aby zmienić domyślną aplikację np. na blog wystarczy zamienić słowo forums na blog. Zapisać zmiany i wgrać na serwer.

A co w przypadku gdy chcemy pozwolić np. użytkownikom decydować o tym, jakiego wyglądu chcą używać? Tutaj sprawa nie jest już niestety taka prosta, o czym przekonałem się sam niedawno. Wydawało by się, że to nie jest w cale trudne, bo wystarczy w bazie danych w tabeli ibf_members dodać nową kolumnę, która będzie decydować o wybranym wyglądzie i odpowiednio ją wykorzystać gdzieś w skrypcie. Podstawowe pytanie każdego użytkownika w tym momencie powinno brzmieć gdzie? Ja osobiście postanowiłem to zrobić w głównym pliku czyli ipsRegistry.php.

Trochę to trwało ale się udało tego dokonać. Przedstawię fragment zmian jakie dokonałem w core systemu aby to wszystko działało jak należy.

Zacznijmy od zmiany w initdata.php

Na wstępie szukamy:

if ( ! defined( 'IPS_DEFAULT_APP' ) )
{
	define( 'IPS_DEFAULT_APP', ( IPS_AREA == 'public' ) ? IPS_DEFAULT_PUBLIC_APP : 'core' );
}

i zamieniamy to na:

if ( ! defined( 'IPS_DEFAULT_APP' ) && IN_ACP )
{
	define( 'IPS_DEFAULT_APP', 'core' );
}

następnie w ipsRegistry.php

szukamy:

/* _manageIncomingURLs MUST be called first!!! */
		self::_setUpAppData();
		/* Load app / coreVariables.. must be called after app Data */
		self::_loadAppCoreVariables( IPS_APP_COMPONENT );
		/* Must be called after _manageIncomingURLs */
		self::$handles['db']->getDB()->setDebugMode( ( IPS_SQL_DEBUG_MODE ) ? ( isset($_GET['debug']) ? intval($_GET['debug']) : 0 ) : 0 );
		/* Get caches */
		self::$handles['caches']  = ips_CacheRegistry::instance();
		/* Make sure all is well before we proceed */
		try
		{
			self::instance()->setUpSettings();
		}
		catch( Exception $e )
		{
			print file_get_contents( DOC_IPS_ROOT_PATH . 'cache/skin_cache/settingsEmpty.html' );
			exit;
		}
		/* Bah, now let's go over any input cleaning routines that have settings *sighs* */
		self::$request = IPSLib::postParseIncomingRecursively( self::$request );
		/* Set up dummy member class to prevent errors if cache rebuild required */
		self::$handles['member']  = ips_MemberRegistryDummy::instance();
		/* Build module and application caches */
		self::instance()->checkCaches();
		/* Set up app specific redirects. Must be called before member/sessions setup */
		self::_parseAppResets();
		/* Re-assign member */
		unset( self::$handles['member'] );
		self::$handles['member']  = ips_MemberRegistry::instance();
		/* Load other classes */
		$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/class_localization.php', 'class_localization' );
		self::instance()->setClass( 'class_localization', new $classToLoad( self::instance() ) );
		$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/class_public_permissions.php', 'classPublicPermissions' );
		self::instance()->setClass( 'permissions'    , new $classToLoad( self::instance() ) );
		/* Must be called before output initiated */
		self::getAppClass( IPS_APP_COMPONENT );
		if ( IPS_AREA == 'admin' )
		{
			require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/output/publicOutput.php' );/*noLibHook*/
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/output/adminOutput.php', 'adminOutput' );
			self::instance()->setClass( 'output'      , new $classToLoad( self::instance() ) );
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . "sources/classes/class_admin_functions.php", 'adminFunctions' );
			self::instance()->setClass( 'adminFunctions'  , new $classToLoad( self::instance() ) );
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/class_permissions.php', 'class_permissions' );
			self::instance()->setClass( 'class_permissions', new $classToLoad( self::instance() ) );
		}
		else
		{
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/output/publicOutput.php', 'output' );
			self::instance()->setClass( 'output', new $classToLoad( self::instance(), TRUE ) );
			register_shutdown_function( array( 'ipsRegistry', '__myDestruct' ) );
		}
		/* Post member processing */
		self::$handles['member']->postOutput();
		/* Add SEO templates to the output system */
		self::instance()->getClass('output')->seoTemplates = self::$_seoTemplates;
		//-----------------------------------------
		// Sort out report center early, so counts
		// and cache is right
		//-----------------------------------------
		$memberData	=& self::$handles['member']->fetchMemberData();
		$memberData['showReportCenter']	= false;

i zastępujemy to następującym kodem:

//Modify by SolutionDEVs
	  if( IPS_AREA == 'public' && self::$request[ 'do' ] == 'logout' )
	  {
	    if ( ! defined( 'IPS_DEFAULT_APP' ) )
		  {
    		if ( IN_ACP )
        {
        	define( 'IPS_DEFAULT_APP', 'core' );
        }
        else
        {
          define( 'IPS_DEFAULT_APP', 'forums' );
        }
		  }
	    /* _manageIncomingURLs MUST be called first!!! */
		  self::_setUpAppData();
		  /* Load app / coreVariables.. must be called after app Data */
		  self::_loadAppCoreVariables( IPS_APP_COMPONENT );
		  /* Set up app specific redirects. Must be called before member/sessions setup */
		  self::_parseAppResets();
	  }
		/* Must be called after _manageIncomingURLs */
		self::$handles['db']->getDB()->setDebugMode( ( IPS_SQL_DEBUG_MODE ) ? ( isset($_GET['debug']) ? intval($_GET['debug']) : 0 ) : 0 );
		/* Get caches */
		self::$handles['caches']  = ips_CacheRegistry::instance();
		/* Make sure all is well before we proceed */
		try
		{
			self::instance()->setUpSettings();
		}
		catch( Exception $e )
		{
			print file_get_contents( DOC_IPS_ROOT_PATH . 'cache/skin_cache/settingsEmpty.html' );
			exit;
		}
		/* Bah, now let's go over any input cleaning routines that have settings *sighs* */
		self::$request = IPSLib::postParseIncomingRecursively( self::$request );
		/* Set up dummy member class to prevent errors if cache rebuild required */
		self::$handles['member']  = ips_MemberRegistryDummy::instance();
		/* Build module and application caches */
		self::instance()->checkCaches();
		/* Re-assign member */
		unset( self::$handles['member'] );
		self::$handles['member']  = ips_MemberRegistry::instance();
		/* Load other classes */
		$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/class_localization.php', 'class_localization' );
		self::instance()->setClass( 'class_localization', new $classToLoad( self::instance() ) );
		$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/class_public_permissions.php', 'classPublicPermissions' );
		self::instance()->setClass( 'permissions'    , new $classToLoad( self::instance() ) );
		/* Post member processing */
		self::$handles['member']->postOutput();
		$memberData	=& self::$handles['member']->fetchMemberData();
		if ( ! defined( 'IPS_DEFAULT_APP' ) )
		{
  		if ( IN_ACP )
      {
      	define( 'IPS_DEFAULT_APP', 'core' );
      }
      else
      {
        if( ( $memberData[ 'member_id' ] == 0 ) || ( $memberData[ 'member_id' ] > 0 && $memberData[ 'sd32_type_view' ] != 1 ) )
        {
          define( 'IPS_DEFAULT_APP', 'forums' );
        }
        else
        {
          define( 'IPS_DEFAULT_APP', 'MOJA_APLIKACJA' );
        }
      }
		}
		/* _manageIncomingURLs MUST be called first!!! */
		self::_setUpAppData();
		/* Load app / coreVariables.. must be called after app Data */
		self::_loadAppCoreVariables( IPS_APP_COMPONENT );
		/* Set up app specific redirects. Must be called before member/sessions setup */
		self::_parseAppResets();
		/* Must be called before output initiated */
		self::getAppClass( IPS_APP_COMPONENT );
		if ( IPS_AREA == 'admin' )
		{
			require_once( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/output/publicOutput.php' );/*noLibHook*/
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/output/adminOutput.php', 'adminOutput' );
			self::instance()->setClass( 'output'      , new $classToLoad( self::instance() ) );
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . "sources/classes/class_admin_functions.php", 'adminFunctions' );
			self::instance()->setClass( 'adminFunctions'  , new $classToLoad( self::instance() ) );
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/class_permissions.php', 'class_permissions' );
			self::instance()->setClass( 'class_permissions', new $classToLoad( self::instance() ) );
		}
		else
		{
			$classToLoad = IPSLib::loadLibrary( IPS_ROOT_PATH . 'sources/classes/output/publicOutput.php', 'output' );
			self::instance()->setClass( 'output', new $classToLoad( self::instance(), TRUE ) );
			register_shutdown_function( array( 'ipsRegistry', '__myDestruct' ) );
		}
		/* Add SEO templates to the output system */
		self::instance()->getClass('output')->seoTemplates = self::$_seoTemplates;
		//-----------------------------------------
		// Sort out report center early, so counts
		// and cache is right
		//-----------------------------------------
		$memberData	=& self::$handles['member']->fetchMemberData();
		$memberData['showReportCenter']	= false;
		if( IPS_AREA == 'public' )
		{
  		self::$handles['member']->sessionClass()->updateMySession( array( 'current_appcomponent' => IPS_APP_COMPONENT ) );
		}

Następnie jedyne co jeszcze musimy zrobić, to wprowadzić jakieś ustawienie w panelu użytkownika, lub w popup’ie. Metodę wykonania zostawiam już Wam :)

Jako opcja decydująca o wyborze aplikacji decyduje pole sd32_type_view w tabeli ibf_members, które możemy dodać w następujący sposób:

ALTER TABLE ibf_members ADD COLUMN sd32_type_view TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0;

Jeśli ustawimy to pole na wartość 1, wtedy będzie odpalana domyślnie nasza aplikacja, natomiast goście i użytkownicy, którzy mają inną wartość w tym polu będą widzieć forum.

Artykuł był pisany w oparciu o wersję IP.Board 3.2.3 i nie obiecuję, że w najnowszej wersji 3.3.3 coś się nie zmieniło w ipsRegistry we fragmencie, który poddaliśmy edycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
vRocking – skin dla IP.Board 3.3.x

Ostatnim ciemnym skinem jaki wykonałem jest vRocking, który został wykonany także w tonacji ciemnej.

Zamknij