Jedną z najciekawszych zmian, jaka pojawi się w (SD) Sales Portal Pro 1.3.0, jest Premium support. W skrócie, będzie to usługa wsparcia dostępna bezpośrednio w panelu administratora.

Informacje podstawowe

Usługa wsparcia premium dostępna będzie w panelu administratora w zakładce aplikacji. Aby używać tej aplikacji potrzebna będzie licencja. W pierwszej wersji licencja będzie darmowa dla wszystkich. Jednakże po zakończeniu fazy testowej możliwe jest, że zostaną wprowadzone różne pakiety wsparcia.

Sposób działania

Aby dodać/odpowiedzieć na zgłoszenie lub zobaczyć je, wystarczy wejść w lewym menu aplikacji w panelu administratora w sekcję „Wsparcie Premium”.

Sam sposób działania tej funkcjonalności jest dość prosty. Dodając ticket wysyłane jest żądanie do specjalnej strony, która odpowiadać będzie za całą komunikację.

(SD) Sales Portal Pro 1.3.0 - Wygląd komunikatu o braku licencji

O nowym tickecie poinformowane zostaną odpowiednie osoby, dzięki czemu można się spodziewać szybkiej reakcji na takie zgłoszenie, a co za tym idzie- szybko uzyskać niezbędną pomoc.

Dodawanie zgłoszeń

Aby dodać zgłoszenie, musimy wejść na stronę z formularzem. Po dodaniu wysyłane jest żądanie do serwera pomocy technicznej. Jeśli posiadamy aktywną licencję na wsparcie, zgłoszenie zostanie dodane i będziemy mogli uzyskać pomoc.

(SD) Sales Portal Pro 1.3.0 - Formularz dodawania zgłoszenia

Lista zgłoszeń

Lista zgłoszeń w panelu administratora wygląda podobnie jak pozostałe listingi. Z poziomu listy możemy usunąć ticket, oznaczyć jako rozwiązany lub wejść w jego szczegóły i odpisać na niego.

(SD) Sales Portal Pro 1.3.0 - Lista ticketów

Rozwiązywanie zgłoszeń

Każdy ticket możemy rozwiązać jeśli uznamy, że uzyskaliśmy już odpowiedź na nasze pytanie. Takie tickety są także specjalnie oznaczone na liście

(SD) Sales Portal Pro 1.3.0 - Wygląd listy z rozwiązanym ticketem

Natomiast sam ticket posiada wtedy dodatkowe informacje

(SD) Sales Portal Pro 1.3.0 - Szczegóły rozwiązanego ticketu

Wygląd ticketu

Wygląd ticketu w (SD) Sales Portal Pro zaczerpnąłem z IP.Nexus.

W związku z tym ticket, który nie posiada odpowiedzi, wygląda w ten sposób:

(SD) Sales Portal Pro 1.3.0 - Szczegóły ticketu bez odpowiedzi

Natomiast ticket z odpowiedziami posiadać będzie następujący wygląd:

(SD) Sales Portal Pro 1.3.0 - Szczegóły zgłoszenia z odpowiedziami

Write A Comment

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.